29 Luật có hiệu lực chưa có văn bản hướng dẫn

TP - Ngày 10/3, theo tổng hợp của Vụ Vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), tính đến ngày 26/2, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 6/91 văn bản nợ đọng (5 nghị định, 1 thông tư), còn 85 văn bản vẫn chưa được ban hành.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường chiếm con số áp đảo, với 24 văn bản, trong đó có tới 14 thông tư; Bộ Y tế có 10 văn bản, với 9 thông tư; Bộ Kế hoạch & Đầu tư còn nợ 7 văn bản.

Bộ Tư pháp cho rằng, do trong thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ phải tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh tổ chức đón Tết Ất Mùi 2015. Bên cạnh đó, nhiều luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, dẫn đến việc nợ đọng nhiều văn bản.

Để giải quyết tồn tại trên, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phải chỉ đạo dứt điểm việc hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 17 văn bản nợ đọng từ năm 2014 quy định chi tiết thi hành 10 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ những năm 2012, 2013 và năm 2014. Ngoài ra, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 68 văn bản quy định chi tiết 12 luật đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và 85 văn bản quy định chi tiết 15 luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực thi hành...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng