Bắc Giang: Yêu cầu xử lý vi phạm trong dồn điền đổi thửa

TP - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu hủy kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân do dồn điền đổi ruộng sai quy định…

Sự việc xảy ra vào tháng 5/2005, khi Chủ tịch UBND huyện Tân Yên nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Diên, tại thôn Nội Hạc, xã Việt Lập, huyện Tân Yên tố cáo ông Thân Văn Đường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Việt Lập, năm 2006 thực hiện việc dồn đổi ruộng đất đã lấy của hộ bà Nguyễn Thị Đào 3 thửa ruộng canh tác nhưng không trả lại hộ bà Đào diện tích tương ứng.

Về nội dung này, ngày 4/8/2015 Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã có Kết luận 1041/KL-UBND giải quyết tố cáo với nội dung: Năm 2006, Tổ dồn đổi ruộng thôn Nội Hạc, xã Việt Lập không thực hiện việc dồn đổi ruộng đối với hộ bà Nguyễn Thị Đào. Như vậy, việc công dân tố cáo ông Thân Văn Đường là tố cáo sai. Không nhất trí với nội dung kết luận, bà Diên đã tiếp tục tố cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngày 1/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã giao cho Thanh tra tỉnh xem xét vụ việc, kết quả xác minh cho thấy, năm 2006 thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất tại địa phương, Chi bộ và Ban quản lý thôn Nội Hạc đã họp và ra nghị quyết tiến hành dồn đổi ruộng đất. Sau khi tiến hành dồn đổi ruộng xong, Tổ dồn đổi ruộng đã tiến hành lập phiếu giao nhận ruộng cho nhân dân, và ông Thân Văn Đường, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Lập lúc đó đã ký đóng dấu vào Phiếu giao nhận ruộng cho hộ ông Trần Văn Định (vợ là Nguyễn Thị Diên - người tố cáo), trong đó có 3 thửa ruộng của hộ bà Đào.

Làm việc với Tổ dồn đổi ruộng thôn Nội Hạc năm 2006, công chức địa chính - xây dựng, UBND xã Việt Lập, Đoàn thanh tra được biết, do sơ suất, không thẩm định kỹ nên có việc lấy 3 thửa ruộng của bà Đào giao cho ông Định và từ đó đến nay Ban quản lý thôn Nội Hạc và UBND xã Việt Lập chưa bố trí diện tích nơi khác để trả bà Đào. Ông Đường đã thừa nhận, do tin tưởng vào anh em chuyên môn nên không thẩm định kỹ.

Xác minh tại Phòng TNMT huyện Tân Yên cho thấy, năm 2006 Tổ dồn đổi ruộng của thôn, Trưởng thôn Nội Hạc và UBND xã Việt Lập đã giao cho gia đình ông Trần Văn Định phiếu giao ruộng, trong đó có 3 thửa ruộng của bà Đào là có thật, từ đó đến nay chưa bố trí diện tích thích hợp nơi khác cho bà Đào. Đồng thời, việc Phòng TNMT huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Tân Yên ra Kết luận số 1041/KL-UBND ngày 4/8/2015 là chưa chính xác.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu hủy bỏ Kết luận và Thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về tố cáo của công dân thôn Nội Hạc, xã Việt Lập đối với ông Thân Văn Đường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Việt Lập. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan do có thiếu sót trong việc thực hiện dồn đổi ruộng tại thôn Nội Hạc, xã Việt Lập.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng