Bộ Công an lập đường dây nóng nhận tố cáo tham nhũng của cán bộ

TPO - Bộ Công an vừa thông báo về đường dây nóng tiếp nhận trực tiếp phản ánh, thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sỹ công an qua đường dây nóng theo số 069.234.2593.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an đến đường dây điện thoại nóng theo số điện thoại: 069.234.2593.

  Thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng phải sử dụng bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và có nội dung cụ thể về: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh thông tin đến đường dây điện thoại nóng.

  Trường hợp, cơ quan tổ chức, cá nhân jung cấp thông tin không nou rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết; trong quá trình trao đổi cung cấp thông tin có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực; nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an. có thể bị tử chối tiếp nhận.


  Cùng chuyên mục

  Xem thêm Pháp luật

  Mới - Nóng

  Khám phá