Chây ì nộp 150 tỷ đồng về Quỹ viễn thông công ích

TP - Kết thúc đợt thanh tra một số nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, viễn thông và internet tại Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2008-2010, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đề nghị bộ này tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan, chấn chỉnh các khuyết điểm, thiếu sót.

Quá trình thanh tra phát hiện, từ năm 2005 đến nay, có 4 doanh nghiệp viễn thông chây ì trong việc nộp tiền về Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, với số tiền tổng cộng trên 150 tỷ đồng, nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông chưa xử phạt hành chính theo quy định, để xảy ra tình trạng hết thời hiệu xử phạt.

Cụ thể, theo TTCP, Cty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn còn thiếu hơn 102 tỷ đồng; Cty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam thiếu hơn 4 tỷ đồng; Cty Thông tin Viễn thông Điện lực chưa nộp số tiền 5,3 tỷ đồng; Cty cổ phần Viễn thông Hà Nội chưa nộp 38,7 tỷ đồng; Tổng Cty VTC (doanh nghiệp thuộc Bộ) còn thiếu 9,7 tỷ đồng. Theo TTCP, việc chưa nộp, chậm nộp tiền vào Quỹ của các doanh nghiệp trên đã vi phạm Thông tư số 110/2005 của Bộ Tài chính.

Về công tác quản lý internet, TTCP phát hiện, trong 3 năm (2008-2010), có 19/79 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ internet quá 2 năm vẫn chưa hoạt động, nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông chưa thu hồi giấp phép. Việc này vi phạm Nghị Định số 160/2004 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, TTCP còn cho rằng Bộ Thông tin và Truyền thông đã quên áp dụng nội dung “bạo lực và kích động bạo lực bị cấm trong hoạt động văn hóa (bao gồm cả trò chơi điện tử)”- theo thông tư số 04/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2009 của Chính phủ khi thẩm định kịch bản, cấp phép cho 15 trò chơi phát hành đầu năm 2010.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá