Còn cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tham nhũng

TP - “Việc thực hiện các quy định, chính sách pháp luật của một số cán bộ, công chức chưa tốt, còn có biểu hiện nhũng nhiễu và tham nhũng; bên cạnh đó là sự hiểu biết của một bộ phận cán bộ, công chức thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước chưa đúng, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, đến công tác quản lý nhà nước về công tác PCTN và lợi ích hợp pháp của công dân”.

Đó là những tồn tại mà Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra sau quá trình thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại tỉnh Điện Biên. 

Theo đánh giá của TTCP, tình hình khiếu nại, tố cáo và hiện tượng tham nhũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2011 - 2014 tương đối ổn định, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo qua các năm ít phát sinh (chiếm 15% tổng số lượng đơn thư).

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã được quan tâm. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu; những sai phạm, hành vi tham nhũng cũng đã được chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời.

Bên canh những kết quả đạt được, TTCP cũng chỉ ra những tồn tại trong việc triển khai các quy định của pháp luật về PCTN tại địa phương này, như việc xử lý cán bộ sai phạm có lúc, có nơi còn chưa cương quyết, chưa triệt để, kịp thời; việc triển khai thực hiện các biện pháp công khai trong các cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa đồng bộ, chưa đầy đủ; công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc công khai minh bạch trong hoạt động tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Mặt khác, việc thực hiện các quy định, chính sách pháp luật của một số cán bộ, công chức chưa tốt, còn có biểu hiện nhũng nhiễu và tham nhũng; bên cạnh đó là sự hiểu biết của một bộ phận cán bộ, công chức thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước chưa đúng, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, đến công tác quản lý nhà nước về công tác PCTN và ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của công dân…

TTCP kiến nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên xem xét rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về các tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá