Công bố thêm 4 luật mới

TP - Hôm qua, 21/7, Văn phòng Chủ tịch nước công bố thêm 4 luật gồm: Luật Công nghệ thông tin, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Duy Đồng cho biết, điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội là quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.

Riêng Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc được hạch toán theo từng quỹ thành phần như: quỹ ốm đau, thai sản; quỹ tai nạn lao động; quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động là 5% tiền lương, tiền công hàng tháng, từ năm 2010 sẽ điều chỉnh mức đóng cứ 2 năm tăng lên thêm 1% cho đến khi đạt 8% và người sử dụng lao động là 15% tổng quỹ tiền lương. 

Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ 1/1/2007 riêng đối với bảo hiểm tự nguyện có hiệu lực thi hành từ 1/1/2008 và bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ 1/1/2009.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định rõ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển nếu để xảy ra thiệt hại cho hành khách.

Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống tiêu chuẩn chỉ còn hai cấp là tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở. Hệ thống tiêu chuẩn ngành hiện nay sẽ bị bãi bỏ và việc chuyển tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia sẽ được Chính phủ quy định cụ thể.

Luật Công nghệ thông tin quy định đây là lĩnh vực được đặc biệt khuyến khích đầu tư, áp dụng mức ưu đãi hiện hành cao nhất và từng bước đạt mức ưu đãi bằng hoặc cao hơn so với các nước trong khu vực cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Cả ba luật này đều có hiệu lực thi hành từ 1/1/2007. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá