Để lộ danh tính người tố cáo: Bí thư Huyện ủy phải rút kinh nghiệm

TP - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu ông Lưu Xuân Vượng - Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nghiêm túc rút kinh nghiệm do hai lần để lộ danh tính của người tố cáo.

Sau khi giao Thanh tra tỉnh Bắc Giang xác minh nội dung tố cáo của công dân Đỗ Viết Sơn trú tại phố Hòa Bình, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế đối với ông Lưu Xuân Vượng, Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Thế có sai phạm trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của công dân, cụ thể: vi phạm Khoản 3, Điều 8 Luật Tố cáo 2011, hai lần để lộ danh tính của người tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã kết luận: nội dung công dân tố cáo ông Lưu Xuân Vượng – Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Thế để lộ danh tính của người tố cáo trong quá trình giải quyết đơn tố cáo vi phạm Khoản 3, Điều 8 Luật Tố cáo 2011 là tố cáo đúng.

Cụ thể, ngày 4/11/2013, ông Đỗ Viết Sơn có đơn gửi UBND thị trấn Bố Hạ tố cáo một công dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Ngày 05/12/2013, Chủ tịch UBND thị trấn Bố Hạ có Kết luận 03/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo trên. Ông Sơn không đồng ý với Kết luận và có đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

Theo quy định, nội dung tố cáo này thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nhưng do Thanh tra huyện xử lý đơn chưa chính xác nên đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ban hành Công văn 59/UBND-TTr ngày 11/02/2014 giao Chủ tịch UBND thị trấn Bố Hạ giải quyết đơn kiến nghị của công dân, trong đó nêu họ, tên, địa chỉ của người tố cáo.

Ông Đỗ Viết Sơn tiếp tục không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND thị trấn Bố Hạ và trả lời của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nên có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Yên Thế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trên cơ sở Báo cáo kết quả xác minh của Tổ công tác, ngày 29/12/2014 Chủ tịch UBND huyện Yên Thế đã ban hành Kết luận 1086/KL-UBND. Trong Kết luận này cũng nêu họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và gửi Kết luận cho người bị tố cáo.

Để xảy ra sai sót nêu trên nguyên nhân là do cơ quan chuyên môn chưa cập nhật kịp thời, chưa chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo. Người giải quyết tố cáo là Chủ tịch UBND huyện Yên Thế do không nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật và văn bản cơ quan chuyên môn tham mưu nên đã vô tình để lộ danh tính người tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu ông Lưu Xuân Vượng – Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nghiêm túc rút kinh nghiệm; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định các tập thể, cá nhân đã tham mưu cho Chủ tịch ban hành Công văn 59/UBND-TTr và Kết luận 1086/KL-UBND để lộ danh tính người tố cáo, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật người tố cáo. 

Một số quy định của Luật Tố cáo 2011 về bảo mật thông tin người tố cáo

Khoản 3, Điều 8 hành vi bị nghiêm cấm: Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo”.

Khoản 1, Điều 26: Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo. Việc gửi văn bản phải đảm bảo không tiết lộ thông tin về người tố cáo và bảo vệ bí mật nhà nước”.

Điều 36: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp có trách nhiệm giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người tố cáo; đồng thời phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp cần thiết để giữ bí mật thông tin và bảo vệ cho người tố cáo”.         

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá