Đề nghị sớm có quy định cụ thể bảo vệ người tố cáo

TP - Đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu của Công ước quốc tế về chống tham nhũng (UNCAC), tuy nhiên Việt Nam cũng nhận diện được các nội dung còn chưa phù hợp

> Chính phủ thảo luận Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

và những khó khăn, thách thức trong việc đáp ứng đầy đủ, toàn diện hơn các yêu cầu của Công ước. Đó là đánh giá chung của Việt Nam và các chuyên gia quốc tế tại Hội nghị truyền thông về kết quả việc thực hiện UNCAC của Việt Nam, diễn ra cuối tuần qua.

Cụ thể, Việt Nam đã ban hanh, tuân thủ và thực hiện đầy đủ 102/145 yêu cầu; đã ban hành, tuân thủ và thực hiện nhưng chưa đầy đủ 29/145 yêu cầu; chưa ban hành và chưa thực hiện đầy đủ 14 yêu cầu của Công ước.

Việc lựa chọn phương án 2 đối với 29 yêu cầu và phương án 3 đối với 14 yêu cầu đã phản ánh đúng thực trạng hệ thống pháp luật, nhất quán với nội dung bảo lưu và tuyên bố của Việt Nam khi phê chuẩn Công ước.

Theo Thanh tra Chính phủ, Việt Nam cũng đã nhận diện những thách thức chính trong việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Công ước, như còn có những điểm chưa tương đồng với Công ước về chính sách phòng, chống tham nhũng nói chung, về chính sách hình sự, tố tụng hình sự đối với hành vi tham nhũng...

Kết quả đánh giá của nhóm chuyên gia quốc tế cơ bản thống nhất với nội dung tự đánh giá của Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia vẫn cho rằng, cần sớm sửa các quy định của Bộ luật Hình sự về nhóm tội phạm tham nhũng, Bộ luật Tố tụng Hình sự và các văn bản khác có liên quan, trong đó tập trung sửa quy định về tội hối lộ; bổ sung tội danh về hối lộ công chức nước ngoài, công chức tổ chức quốc tế công (hoặc quy định rõ trong điều khoản về hiệu lực của Bộ luật Hình sự); quy định cụ thể các biện pháp bảo vệ người tố cáo, nhân chứng, chuyên gia, nạn nhân...

Tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Huỳnh Phong Tranh cho biết: Việc xây dựng Báo cáo quốc gia thực thi Công ước là việc làm mới, song Việt Nam cũng xác định đây là cơ hội quan trọng để các cơ quan chức năng rà soát lại toàn diện hệ thống pháp luật và thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng