Hà Nội: Tổng kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

(TP-Hà Nội) - UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện phải tiến hành kiểm tra, tự rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong năm 2005 và 2006

Đó là yêu cầu của quyết định vừa được UBND TP Hà Nội ban hành. Theo quyết định này, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện phải tiến hành kiểm tra, tự rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong năm 2005 và 2006 (tính đến ngày 30/4/2006).

Việc kiểm tra, rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2006. Từ năm 2006 trở đi công tác kiểm tra các văn bản pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

Cụ thể, cứ 6 tháng một lần, các sở, ban, ngành và các quận, huyện đều phải tự rà soát, kiểm tra và báo cáo về UBND thành phố trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá