Hai phó Giám đốc VQG Yok Đôn có quan hệ với lâm tặc?

TPO - Các Phó giám đốc VQG Yok Đôn “làm việc kém hiệu quả, quan hệ với lâm tặc khá nhiều…” – đó là đánh giá của ông Trần Văn Thành – Quyền Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn.

Hai phó Giám đốc VQG Yok Đôn có quan hệ với lâm tặc?

Báo cáo nêu rõ: “Đặc biệt các phó giám đốc, do năng lực lãnh đạo, điều hành còn nhiều giới hạn, tính cách nặng về quyền lợi cá nhân, chưa tích cực tham gia công tác quản lý điều hành, tham mưu đề xuất các giải pháp để ổn định và phát triển đơn vị, kết quả làm việc kém hiệu quả, quan hệ với lâm tặc khá nhiều… nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành không kiên quyết, thậm chí bao che người sai trái, trù dập người tích cực..”

Với những nhận định trên, ông Thành đề xuất: “Hai phó giám đốc hiện nay không phù hợp, cần phải chấn chỉnh mạnh nếu không chuyển biến nên thay đổi một hoặc hai phó giám đốc Vườn”.

Cũng theo báo cáo này, ông Thành đề xuất chuyển ông Nguyễn Còn, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn sang nhận công tác khác.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng