Hơn 800 bí mật nhà nước đã bị lộ

TP - Bộ Công an đang chủ trì lấy ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN). Theo cơ quan soạn thảo, Pháp lệnh Bảo vệ BMNN được thông qua năm 2000 đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế.

Cụ thể, khái niệm BMNN quy định chung chung, một số nội dung chưa đầy đủ, chưa quy định về bảo vệ BMNN trên lĩnh vực thông tin truyền thông, sở hữu trí tuệ… Đặc biệt, từ năm 2001 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 844 vụ lộ, lọt BMNN có nguyên nhân hệ thống pháp luật về bảo vệ BMNN chưa đồng bộ, chế tài xử lý chưa đủ răn đe.

Theo nội dung dự thảo Luật bảo vệ BMNN  thì BMNN là thông tin có nội dung quan trọng được quy định bằng danh mục, do cơ quan có thẩm quyền ban hành thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại… mà Nhà nước chưa công bố, nếu bị lộ sẽ ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích quốc gia, dân tộc. Phạm vi của BMNN bao gồm kế hoạch bảo vệ Tổ quốc, động viên đối phó chiến tranh; chương trình nghiên cứu, sản xuất phương tiện an ninh - quốc phòng; chủ trương giải quyết tranh chấp lãnh thổ, giữ gìn an ninh, đối ngoại, đối nội…

Dự thảo cũng chia BMNN ra thành 3 cấp độ khác nhau gồm tuyệt mật, tối mật và mật. Về thẩm quyền quyết định, dự thảo đưa ra 2 phương án.  Phương án 1, Thủ tướng quyết định danh mục BMNN độ Tuyệt mật và Tối mật của các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trên cơ sở thẩm định của Bộ Công an. Bộ trưởng Công an quyết định danh mục BMNN độ Mật sau khi thống nhất với người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Bộ trưởng Quốc phòng lập danh mục BMNN độ Tuyệt mật, Tối mật thuộc lĩnh vực quốc phòng trình Thủ tướng quyết định và ban hành danh mục BMNN độ Mật trong lĩnh vực quốc phòng.

Phương án 2, Bộ trưởng Công an quyết định danh mục BMNN trên cơ sở thống nhất với người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Bộ trưởng Quốc phòng quyết định danh mục BMNN thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Cũng theo dự thảo, các hành vi bị nghiêm cấm gồm làm lộ, mất, chiếm đoạt, mua bán hoặc thu thập, lưu giữ, chuyển giao, tiêu hủy BMNN trái pháp luật; lạm dụng bảo vệ BMNN để che giấu hành vi phạm pháp, đăng tải bí mật lên báo chí, ấn phẩm công khai... Việc ghi âm, ghi hình trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có nội dung BMNN khi chưa được người chủ trì cuộc họp, hội nghị, hội thảo cho phép cũng bị nghiêm cấm.

Cũng theo dự thảo, với các khu vực, địa điểm cấm thuộc phạm vi BMNN phải được đánh số, đặt bí số, bí danh, ký hiệu mật, cắm biển cấm… Công dân Việt Nam, nước ngoài muốn ra vào phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Chính phủ quy định chi tiết việc xác định, bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá