Hướng dẫn bắt trộm thế nào để an toàn, đúng luật?

Không hiếm trường hợp gia chủ chống lại kẻ trộm và phải hầu tòa. Việc bảo vệ tài sản là cần thiết, nhưng phải bắt trộm ra sao để không đi quá giới hạn pháp luật?

Zing

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá