Huyện Diễn Châu phải kiểm tra, xử lý ngay bến đò xã Diễn Vạn

TP - Tiền phong có bài viết "Từ chuyến đò định mệnh ở Chôm Lôm, lo thay con đò Diễn Vạn", phản ánh về tình hình bến đò “cóc” ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu.

Bến đò này hàng ngày vẫn chở đầy học sinh đến trường nhưng trên thuyền không có phao cứu sinh đầy đủ theo quy định…

Sau khi báo ra, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Công văn số 6332 UBND. TH, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện kiểm tra nội dung báo Tiền phong đã nêu, kịp thời có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trả lời báo Tiền phong trước ngày 20/11/2006. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá