Kiểm điểm chủ tịch xã buộc dân đóng các loại quỹ

TP - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan vừa chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tam Nông kiểm điểm, phê bình Chủ tịch UBND xã Phú Thành B, tự đặt ra quy định buộc dân đóng các loại quỹ.

> Tiếp thị chính sách

Cụ thể, buộc người dân khi làm thủ tục thế chấp sổ đỏ đất, phải đóng quỹ quốc phòng - an ninh, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, chăm sóc người cao tuổi, khuyến học.

Đồng thời, Chủ tịch Hoan cũng có công văn chỉ đạo cơ sở bãi bỏ ngay việc bắt buộc các tổ chức, cá nhân đóng góp “quỹ tự nguyện” khi giải quyết công việc hành chính.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá