5 năm, Thanh tra:

Kiến nghị thu hồi gần 120.000 tỷ đồng và 20.000 ha đất

TP - Trong 5 năm (2011 - 2015), toàn ngành Thanh tra đã triển khai hàng trăm nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 200 nghìn tỷ đồng, đã kiến nghị: Thu hồi gần 120 nghìn tỷ đồng và gần 20 nghìn ha đất; Xử lý kỷ luật gần 30 nghìn tập thể, cá nhân đồng thời chuyển cơ quan điều tra 297 vụ, 355 người…

Qua thanh tra đã phát hiện 441 vụ , 692 người có dấu hiệu tham nhũng 769 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Châu
Qua thanh tra đã phát hiện 441 vụ , 692 người có dấu hiệu tham nhũng 769 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Châu

Riêng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã: Ban hành 108 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm gần 75 nghìn tỷ đồng, hơn 10 nghìn ha đất; Kiến nghị thu hồi gần 23 nghìn tỷ đồng; Kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 48 vụ việc.

Đánh giá về một số điểm nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng chống tham nhũng (PCTN) và xây dựng nội bộ nhiệm kỳ 2011 - 2015, TTCP khẳng định: Cùng với quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, tăng cường hoàn thiện thể chế, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì công tác thanh tra đã tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, TTCP đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm, chấn chỉnh những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp phòng ngừa.

Công tác giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực, trách nhiệm các cấp, các ngành được nâng lên và đã giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm qua, ngành Thanh tra đã tham mưu cho các cơ quan hành chính tiếp hơn 1,7 triệu lượt công dân. Qua giải quyết KNTC, thanh tra đã kiến nghị: Thu hồi cho nhà nước, trả lại cho công dân hơn 2,3 nghìn tỷ đồng, hơn 1 nghìn ha đất; Xử lý kỷ luật hành chính gần 3 nghìn cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 186 vụ, 442 người.

Cũng theo TTCP, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra đã đạt hiệu quả cao hơn, cụ thể: Qua thanh tra đã phát hiện 441 vụ (tăng 212 vụ so với nhiệm kỳ trước), 692 người có dấu hiệu tham nhũng 769 tỷ đồng, 10 ha đất; Kiến nghị thu hồi 745 tỷ đồng (tăng 637 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước); Kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu, chuyển cơ quan điều tra 162 vụ, 272 đối tượng. Không chỉ vậy, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN đã được quan tâm, đã trình ban hành và ban hành được nhiều văn bản quan trọng với nhiều điểm đột phá, có thể kể đến nghị định về minh bạch tài sản được Chính phủ  ban hành (Nghị định số 86/2011/NĐ-CP); Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN, lãng phí (Nghị quyết số 82 năm 2012); Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; Cơ chế khen thưởng người tố cáo tham nhũng...

TTCP khẳng định, kết quả công tác của ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Công tác giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực, trách nhiệm các cấp, các ngành được nâng lên và đã giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng