Lập Tòa án riêng để bảo vệ quyền trẻ em

TP - Dự kiến trong năm 2015 Tòa án này sẽ được thành lập. Khi đó toàn bộ những vấn đề liên quan đến gia đình, trẻ em như việc ly hôn liên quan đến trẻ em, hay những vấn đề vi phạm quyền trẻ em mà người lớn vi phạm… đều được xét xử ở đây.

Lập Tòa án riêng để bảo vệ quyền trẻ em

Tại Hội thảo “Vai trò của Quốc hội trong việc đảm bảo quyền trẻ em và vấn đề dinh dưỡng để phát triển” do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 2/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, tới đây Việt Nam sẽ thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên nhằm bảo vệ trẻ em.

Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết thêm, việc thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên rất cần thiết. Hiện đề án này đã được xây dựng và triển khai lấy ý kiến của tất cả các cơ quan liên quan.

Dự kiến trong năm 2015 Tòa án này sẽ được thành lập. Khi đó toàn bộ những vấn đề liên quan đến gia đình, trẻ em như việc ly hôn liên quan đến trẻ em, hay những vấn đề vi phạm quyền trẻ em mà người lớn vi phạm… đều được xét xử ở đây.

Bên cạnh đó, bà Ngô Thị Minh cũng cho biết, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em sửa đổi lần thứ 2 dự kiến sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 10, diễn ra vào cuối năm 2015. Trong số nhiều nội dung có một nội dung Ban soạn thảo đề xuất là nâng độ tuổi của trẻ em từ dưới 16 như hiện nay lên mức dưới 18 tuổi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá