Lộ nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm

TP - Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và tỉnh Lai Châu.

Trụ sở UBND tỉnh Lai Châu nằm trong trung tâm hành chính - chính trị. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Trụ sở UBND tỉnh Lai Châu nằm trong trung tâm hành chính - chính trị. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý của UBCKNN thuộc Bộ Tài chính, giai đoạn từ 1/1/2013 đến 31/12/2016.  

Trong giai đoạn thanh tra, UBCKNN tổ chức một kỳ thi tuyển công chức vào năm 2013, đã tuyển dụng được 37 công chức, tiếp nhận 47 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng.

Đến thời điểm kiểm tra, Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ Giám sát thị trường chứng khoán có 4 phó vụ trưởng (vượt 1 người mỗi vụ). Trong đó 1 phó vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế đang đi nước ngoài theo chế độ phu nhân ngoại giao và 1 phó vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán đang xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Thanh tra cũng cho biết, hầu hết công chức lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu trình độ, nhưng vẫn còn 5 công chức giữ ngạch chuyên viên thiếu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước.    

Cũng trong giai đoạn thanh tra, UBCKNN đã cử trên một nghìn lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài. Đến thời điểm thanh tra, có 3 công chức được cử đi đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ ở Australia, sau khi học xong các công chức có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân nhưng chưa được UBCKNN đồng ý do liên quan đến việc bồi thường kinh phí đào tạo.

Trước thực trạng trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBCKNN tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân; sắp xếp, bố trí đúng số lượng cấp phó vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ Giám sát thị trường chứng khoán; đồng thời rà soát, cử đi đào tạo, bồi dưỡng công chức còn thiếu tiêu chuẩn của chức danh được bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch về trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, quản lý hành chính nhà nước và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu.   

Tuyển dụng sai quy định

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức tại các cơ quan hành chính của UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016, UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn này xét tuyển từ viên chức thành công chức đối với 9 trường hợp và xét tuyển từ công chức cấp xã thành cấp huyện 1 trường hợp.

Đa số các trường hợp được xét tuyển đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục. Tuy nhiên 1 viên chức được xét tuyển không đủ 60 tháng làm công việc theo yêu cầu trình độ đào tạo đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển. Các công chức được tiếp nhận không qua thi đã được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng một số trường hợp chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, giai đoạn từ năm 2014 đến hết năm 2016, tỉnh cũng tuyển dụng vào công chức 33 trường hợp theo hệ cử tuyển. Kết quả thanh tra cho thấy, một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ được ghi trong sổ nghị quyết, không được phản ánh trong văn bản lưu hồ sơ bổ nhiệm. Có 13 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch viên chức, 1 trường hợp đang là viên chức chưa được xét chuyển thành công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ phó phòng cấp huyện. Có 3 phòng chuyên môn của 2 đơn vị cấp sở có số cấp phó vượt so với quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu thu hồi các quyết định tuyển dụng công chức đối với 8 trường hợp được tuyển dụng thông qua kỳ thi tuyển công chức nhưng không có đủ bài thi theo quy định; thu hồi quyết định tuyển dụng không qua thi đối với 1 trường hợp không đủ 60 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đại học; thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức đối với 19 trường hợp cử tuyển vào công chức không đúng quy định. Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá