Người tố cáo có thể được thay đổi lai lịch

TP - Căn cứ vào tính chất, mức độ và khả năng xảy ra trên thực tế của hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người được bảo vệ (người tố cáo và người thân thích),cơ quan ra quyết định bảo vệ có thể xem xét, áp dụng biện pháp thay đổi tung tích, lai lịch, đặc điểm nhân thân, nhân dạng của người được bảo vệ.

Đó là quy định tại dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo. Dự thảo Luật này do Thanh tra Chính phủ phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng, hiện đang được lấy ý kiến góp ý.

Theo Thanh tra Chính phủ, Luật tố cáo (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2012) đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo. Tuy nhiên, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện cho thấy Luật tố cáo đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Đáng chú ý, để khắc phục những bất cập của luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo, dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) đã dành một chương (Chương VI) quy định về “Bảo vệ người tố cáo” nhằm bảo vệ kịp thời, hiệu quả người tố cáo và người thân thích của họ như: bảo vệ bí mật thông tin; uy tín, danh dự; sức khỏe, tính mạng; vị trí công tác làm việc và tài sản…

Cụ thể, theo Điều 41 dự thảo luật, trong trường hợp xác định hành vi xâm hại người được bảo vệ đang diễn ra hoặc có nguy cơ xảy ra ngay tức khắc, tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải chỉ đạo hoặc phối hợp với cơ quan công an nơi người được bảo vệ cư trú, làm việc, học tập hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền để áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ sau: Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để bảo vệ an toàn cho người được bảo vệ tại nơi cần thiết; Tạm thời di chuyển người được bảo vệ đến nơi an toàn.

Đặc biệt, căn cứ vào tính chất, mức độ và khả năng xảy ra trên thực tế của hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người được bảo vệ, cơ quan ra quyết định bảo vệ xem xét, áp dụng các biện pháp: thay đổi tung tích, lai lịch, đặc điểm nhân thân, nhân dạng của người được bảo vệ. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ áp dụng khi có sự đồng ý của người được bảo vệ và hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại là đặc biệt nguy hiểm có liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác theo quy định của pháp luật hình sự.

Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện người không có thẩm quyền có hành vi thu thập thông tin về người tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc xử lý.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng