Sai phạm tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

TPO - Sau quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giai đoạn 2011-2015, đồng thời xử lý về kinh tế số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Sai phạm tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Ngày 9/3, TTCP đã ra thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giai đoạn 2011-2015. Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm, khuyết điểm của VAST và 8 đơn vị trực thuộc (Viện công nghệ sinh học; Trung tâm phát triển công nghệ cao; Viện địa chất; Viện kỹ thuật nhiệt đới; Viện nghiên cứu hệ gen; Viện nghiên cứu khoa học miền Trung và 1 dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Viện Công nghệ vũ trụ làm chủ đầu tư).

Theo TTCP, công tác giao dự toán thu, chi của Viện Hàn lâm chưa đúng quy định như chưa giao đầy đủ dự toán thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc; không giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo lập nguồn cải cách tiền lương. Bên cạnh đó, công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư còn để xảy ra thiếu sót, tồn tại. VAST đã phê duyệt quy mô công trình dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” chưa phù hợp thực tiễn, phê duyệt điều chỉnh quy mô dự án “Cơ sở nghiên cứu, triển khai Viện Khoa học vật liệu ứng dụng” khi chưa được thẩm định.

Ngoài ra, TTCP cũng chỉ ra một số dự án của VAST có sai sót làm tăng chi phí như việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật nhiệt đới” có sai sót trong áp dụng cơ chế chính sách nhà nước làm tăng chi phí xây dựng hơn 700 triệu đồng, tăng chi phí quản lý hơn 13 triệu đồng, tăng chi phí tư vấn hơn 20 triệu đồng; xác định chi phí thiết kế, lập dự toán dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” sai phải giảm trừ hơn 20 triệu đồng…

TTCP cho rằng, bên cạnh nguyên nhân khách quan thì công tác chỉ đạo của VAST trong quản lý tài chính, tài sản còn có mặt chưa đồng bộ, thiếu thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác kiểm tra chưa thường xuyên… “Trách nhiệm về các thiếu sót, hạn chế trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao thuộc lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ban kế hoạch – tài chính, các Viện, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm giai đoạn 2011-2015” – kết luận của TTCP chỉ rõ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng