Sẽ xử nặng tội phạm về chức vụ

TP - "Xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lần này sẽ theo hướng quy định chính sách xử nghiêm khắc hơn đối với các tội phạm về chức vụ" - Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết tại cuộc họp Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) lần thứ nhất.

Theo Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, sửa đổi BLHS lần này có 7 định hướng lớn. Cụ thể, nghiên cứu bổ sung chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân vào BLHS; nghiên cứu sửa đổi bổ sung các chính sách hình sự liên quan đến người chưa thành niên, đặc biệt là mở rộng phạm vi áp dụng các hình phạt không mang tính giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội; mở rộng khả năng tha tù trước thời hạn có điều kiện để sớm đưa các em trở về với cộng đồng; mở rộng khả năng xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội; bảo vệ tốt hơn người chưa thành niên bị xâm hại.

Việc xây dựng BLHS lần này vẫn theo hướng hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; tiếp tục phi hình sự hóa đối với một số hành vi phạm tội không còn phù hợp trong điều kiện hiện nay. Đồng thời hình sự hóa một số hành vi vi phạm có tính nguy hiểm cao cho xã hội phát sinh trong các lĩnh vực của đời sống để đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Cũng theo Thứ trưởng Liên, nhiều tội phạm mới phát sinh trong quá trình vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường chưa được kịp thời bổ sung hoặc đã được bổ sung nhưng chưa toàn diện, đầy đủ như các tội phạm phát sinh trong lĩnh vực bảo hiểm, thuế, tài chính, chứng khoán…Nhưng hạn chế này gây trở ngại không nhỏ trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Do đó, xây dựng BLHS sẽ theo hướng "luật hoá" các loại tội phạm mới này.

BLHS được sửa đổi bổ sung một số điều vào năm 2009 nhưng đã tỏ ra lạc hậu, một số quy định không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay cũng như yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngay cả các cơ quan tố tụng cũng lúng túng khi áp dụng một số quy định.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng