Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 50.000 tỷ đồng

TPO - 6 tháng đầu năm 2019, thanh tra đã phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất đồng thời chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng…

Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 50.000 tỷ đồng

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành thanh tra diễn ra sáng 18/7. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, ngành thanh tra đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và đạt được những thành tích nhất định.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kết quả phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng…

Thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 73 tỷ đồng, 2 ha đất; trả lại quyền lợi cho 800 người, xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

thanh tra phát hiện vi phạm hơn 50 nghìn tỷ đồng - ảnh 1 Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu khắc phục việc chậm triển khai kế hoạch, kết luận thanh tra

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương kết quả đạt được của ngành thành tra trong 6 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu ngành thanh tra khắc phục trong thời gian tới như: việc triển khai kế hoạch thanh tra; kết luận thanh tra còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, tỷ lệ tuy cao hơn cùng kỳ năm 2018 nhưng nhìn chung còn thấp. Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế…

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cũng yêu cầu ngành thanh tra cần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, trong đó phải thực hiện tốt 3 nội dung chính. Thứ nhất, tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch. Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2020.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tổ chức thực hiện tốt Luật tố cáo 2018 và văn bản hướng dẫn. Thực hiện kế hoạch kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nhất là Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng