Thanh tra toàn diện dự án KCN Phan Thiết

TP - Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến giao UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại báo cáo số 1944/BC-TTCP ngày 3/11/2005 về rà soát các vụ việc khiếu nại tại tỉnh Bình Thuận.

Theo báo cáo trên, sau khi xem xét 15 vụ khiếu nại, tố cáo, Đoàn thanh tra Chính phủ thống nhất với quyết định của UBND tỉnh 8 vụ, có 3 vụ yêu cầu hỗ trợ nền nhà theo diện chính sách xã hội, 1 vụ thống nhất một phần, 1 vụ yêu cầu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền và 2 vụ kiến nghị giải quyết lại.

Ngoài ra, Đoàn Thanh tra còn kiến nghị thanh tra toàn diện dự án Khu công nghiệp Phan Thiết vì hiện nay có nhiều hộ khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình giải tỏa, áp giá đền bù cùng một dự án nhưng không thống nhất gây thắc mắc trong quần chúng nhân dân.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá