Thanh tra việc chuyển đổi 'đất vàng' tại TP Cần Thơ

TPO - Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) - ông Đặng Công Huẩn vừa công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ về việc chấp hành các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất, trong đó có nội dung chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà.

Thanh tra việc chuyển đổi 'đất vàng' tại TP Cần Thơ
Theo đó, đoàn thanh tra tại tỉnh Đồng Tháp gồm 8 thành viên do Phó cục trưởng cục III - ông Đỗ Duy Phức làm trưởng đoàn thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2012 đến 30/6/2017. Thời hạn thanh tra là 70 ngày kể từ ngày công bố quyết định, không kể ngày lễ, ngày nghỉ. 
TTCP thành lập tổ giám sát do ông Đặng Trường Giang, Phó trưởng phòng nghiệp vụ III - Vụ Giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

Ông Đặng Công Huẩn đề nghị đoàn thanh tra phải phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp để bảo đảm tiến độ, chất lượng thanh tra, đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thanh tra, các thành viên đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra phải bảo đảm kỷ luật thông tin, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

Còn đoàn thanh tra tại TP Cần Thơ gồm 4 thành viên do ông Từ Thanh Sơn, Trưởng phòng nghiệp vụ III - Cục III làm trưởng đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại địa phương, thời kỳ từ 16/2/2007 đến 31/7/2017.
Trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 50 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Để giám sát hoạt động thanh tra TTCP thành lập tổ giám sát do ông Ngô Khánh Luận, Trưởng phòng nghiệp vụ III - Vụ Giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra, làm Tổ trưởng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng