Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

TP - Ngày 16/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện một số giải pháp trước mắt nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ khẩn trương ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, phân loại và có kế hoạch tiếp công dân, biện pháp giải quyết cụ thể. 

Từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Trung ương sẽ tăng cường các Tổ công tác về địa phương tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự. 

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ được giao nghiên cứu có hình thức thông tin kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong khi chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá