Đề án cải cách tư pháp đến năm 2020:

Viện Kiểm sát chuyển thành Viện Công tố

Cơ quan điều tra sẽ được tách ra khỏi Bộ Công an; Lập Ủy ban Tư pháp trực thuộc Quốc hội; Tòa thượng thẩm thành một cấp độc lập, tách khỏi TAND Tối cao...

Tòa án sẽ được dựng với mô hình linh hoạt hơn
Đó là một vài nét chính nằm trong đề án chiến lược cải cách tư pháp 2006 - 2020 mà Ban Nội chính Trung ương đã trình Bộ Chính trị hôm 31/3.

Theo đó, tòa án vẫn là trung tâm của quá trình cải cách, sẽ được xây dựng với mô hình linh hoạt hơn trên nguyên tắc hai cấp xét xử. Tòa án sẽ được tổ chức căn cứ vào nhu cầu giải quyết tranh chấp trong nhân dân, xử lý tội phạm chứ không nặng theo cấp hành chính như hiện nay.

Cụ thể, lập tòa sơ thẩm khu vực thay vì cấp huyện nào cũng có một tòa; tòa thượng thẩm (các toà phúc thẩm của TAND Tối cao hiện nay) thành một cấp độc lập, tách khỏi TAND Tối cao...

Trên cơ sở đổi mới mô hình tòa án, Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra cũng phải tổ chức lại cho phù hợp theo hướng VKS chuyển thành Viện Công tố trực thuộc Chính phủ (hiện nay là hệ thống độc lập trong bộ máy Nhà nước).

Cơ quan điều tra tách khỏi Bộ Công an để trở thành cơ quan trực thuộc Chính phủ, theo nguyên tắc tách hoạt động tố tụng khỏi hoạt động quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội.

Quan hệ giữa Viện Công tố và cơ quan điều tra sẽ khăng khít hơn, công tố viên trực tiếp chỉ đạo điều tra. Đồng thời, sẽ thành lập Ủy ban Tư pháp trực thuộc Quốc hội nhằm giám sát tư pháp.

Vấn đề sửa đổi Hiến pháp sẽ được đặt ra trong thời gian tới nhằm thực hiện định hướng cải cách trên. Bộ luật Hình sự tiếp tục sửa đổi theo hướng phi hình sự hóa với những hành vi vi phạm pháp luật mà do sự phát triển của xã hội không còn cầm áp dụng biện pháp hình sự nữa; thay thế hình phạt tù bằng hình phạt khác với một số tội phạm; không áp dụng tử hình với một số tội phạm....

Để cụ thể hóa việc này, thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2006 - 2020.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá