Yêu cầu nâng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng

TP - Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trần Tiến Dũng vừa ký ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực Thi hành án dân sự (THADS) năm 2017. Theo yêu cầu nhiệm vụ, lực lượng THADS phải tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả, nâng tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt trên 60%.

Đồng thời, các cơ quan THADS phải ra quyết định thi hành án đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. Thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2016 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

Mặc khác, Bộ Tư pháp cũng yêu cầu: hệ thống THADS phải kéo giảm số lượng công chức vi phạm, đặc biệt là vi phạm nghiệp vụ thi hành án dân sự so với năm 2016.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ có hiệu quả đối với những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tổ công tác giải quyết án tín dụng ngân hàng tại các địa phương cần chủ động, kịp thời phối hợp với các chi nhánh ngân hàng tại địa phương để giải quyết hoặc báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Tổng cục THADS.

Về kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống THADS, Bộ Tư pháp nhấn mạnh: “nghiêm túc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với Cục trưởng, Chi cục trưởng thi hành án dân sự để xảy ra việc công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực”. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá