Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm

TPO - Những túi lều cheo leo móc ngay trên vách đá, đi trên sợi dây giữa hai núi hay vượt thác dữ… là những bức ảnh mạo hiểm khiến người xem chóng mặt, thót tim.

Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 1
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 2
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 3
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 4
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 5
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 6
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 7
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 8
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 9
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 10
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 11
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 12
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 13
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 14
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 15
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 16
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 17
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 18
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 19
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 20
Chóng mặt với những bức ảnh mạo hiểm - ảnh 21

Bored Panda

Cùng chuyên mục

Xem thêm Ảnh

Mới - Nóng