Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội

TPO - Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc. Cách mạng Tháng Tám đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa Xã hội.

Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 1 Ngày 19/8, nhân dân Hà Nội nổi dậy chiếm phủ Khâm sai Bắc Kỳ
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 2 Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30/8/1945.
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 3 Vào ngày 17/8, hàng chục ngàn người tham gia cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Nhà hát thành phố ở Hà Nội.
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 4 Cách mạng Tháng Tám với không khí sục sôi tại Hà Nội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước tham gia nổi dậy.
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 5 Đoàn biểu tình của tổ chức phụ nữ Cứu quốc ở Hà Nội ngày 19/8/1945. 
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 6 Nhân dân Hà Nội đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở phố Tràng Tiền, tháng 8 năm 1945.
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 7 Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 - 28/8) cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã thực hiện trên cả nước, Cách mạng Tháng Tám thành công vang dội. 
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 8 Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội - ảnh 9 Toàn cảnh lễ đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.

Ảnh: Sưu Tầm

Cùng chuyên mục

Xem thêm Ảnh

Mới - Nóng