Vị chúa nào khiến thuỷ quân châu Âu bạt vía nhưng lại sập bẫy tình ma mị

Vị chúa nào khiến thuỷ quân châu Âu bạt vía nhưng lại sập bẫy tình ma mị

TPO - Vị chúa này được tôn gọi là chúa Thượng, giữ quyền uy 13 năm, từng đánh cho thuỷ quân Hà Lan sợ xanh mặt. Nhưng ‘anh hùng khó vượt ải mỹ nhân’, ông từng bị sập bẫy tình ma mị loạn luân với chị dâu, xa vào hoan lạc, xao nhãng chính sự.

Khám phá