4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế sẽ thí điểm tự chủ toàn diện

TPO - Các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K được thí điểm cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện theo Nghị quyết vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ được tự chủ
Bệnh viện Bạch Mai sẽ được tự chủ

Ngày 20/5, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Nghị quyết “Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế”. Theo đó, thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện của các Bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K.

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ngoài ra, thực hiện trách nhiệm xã hội của Bệnh viện, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc diện khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý.

Thủ tướng đồng ý thí điểm tự chủ 4 bệnh viện - ảnh 1 Chợ Rẫy là một trong 4 bệnh viện vừa đươc Thủ tướng Chính phủ thông qua trong đề án thí điểm tự chủ

Một trong những nội dung quan trọng của cơ chế tự chủ là ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thì 4 bệnh viện này tổ chức và nhân sự chưa từng có từ trước đến nay.  

Theo đó, khi bắt đầu thực hiện thí điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành lập Hội đồng quản lý và cử Giám đốc đương nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc bệnh viện hoặc Tổng Giám đốc bệnh viện (theo Đề án của mỗi bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) với thời gian tối đa là 02 năm. Trong thời gian này, Hội đồng quản lý có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trình Bộ trưởng Bộ Y tế; phương án kiện toàn Hội đồng quản lý khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

Ngoài ra, Hội đồng quản lý có từ 7 đến 11 người, trong đó có 1 đại diện của Bộ Y tế. Các tiêu chuẩn, bao gồm cả tiêu chuẩn về tuổi của Chủ tịch Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định hiện hành. Điều đáng nói, Nghị quyết tự chủ nêu: “Trường hợp đặc biệt, trong thời gian kiện toàn, nếu Chủ tịch Hội đồng quản lý quá tuổi so với quy định, Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Thủ tướng đồng ý thí điểm tự chủ 4 bệnh viện - ảnh 2 Các bệnh viện này sẽ được thực hiện mô hình Hội đồng quản lý bệnh viện và có thể thuê Tổng giám đốc cùng các giám đốc các cơ sở thành viên

Nghị quyết cũng nêu, trường hợp thuê Tổng Giám đốc, Giám đốc các cơ sở thành viên: Hội đồng quản lý có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn và quyết định, chịu trách nhiệm về việc thuê Tổng Giám đốc, Giám đốc các cơ sở thành viên. Đặc biệt, Hội đồng quản lý bệnh viện có quyền quyết định cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế có giá dự toán dưới 10 tỷ đồng cho 1 thiết bị. Đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản lý quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Nhóm B, C;

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng