DMCA.com Protection Status

Bình Dương triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 5086/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2020.

Hoạt động này nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu cần đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

Thời gian tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, đồng thời, tiếp tục sử dụng bộ nhận diện chính thức của Tháng hành động và các thông điệp truyền thông.

Nội dung chủ yếu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động cấp tỉnh; Lễ phát động và chiến dịch truyền thông tại 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với hình thức và quy mô tổ chức phải phù hợp với tình hình địa phương và diễn biến của dịch bệnh Covod-19; Lễ phát động và chiến dịch truyền thông.

Gắn với chủ đề và các thông điệp tuyên truyền của Tháng hành động nhằm kêu gọi cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức quan tâm đến ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh, với hình thức tổ chức như tổ chức lễ mittinh; biểu diễn nghệ thuật; thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam; diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các hoạt động truyền thông Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn và treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về việc thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng