Điều chỉnh giá 447 dịch vụ khám, chữa bệnh

TP - Liên bộ Y tế - Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT - BYT - BCT ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước.

> Tập trung giảm tải bệnh viện

Theo đó, ban hành mới khung giá 447 dịch vụ khám, chữa bệnh, gồm 445 dịch vụ y tế và giá khám bệnh, giá ngày giường bệnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-4-2012; bãi bỏ khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo liên bộ số 14/TTLB ngày 30-9-1995 của liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động - thương binh và xã hội- Ban Vật giá Chính phủ.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá