Hơn 11.000 người khuyết tật ở Quảng Ninh được cấp thẻ BHYT

TP - Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 19.000 người khuyết tật, trong đó 3.367 người có khả năng lao động; 15.918 người không có khả năng lao động (chiếm 82,5%).

Công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và giáo dục cho người khuyết tật cũng được đẩy mạnh. Đảm bảo tất cả người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng đều được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời.
Các cơ sở y tế quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo quyền lợi của người bệnh bằng nhiều giải pháp như: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu quản lý bệnh viện và khám, chữa bệnh; tăng giờ khám bệnh, bố trí làm việc vào các ngày nghỉ; ưu tiên giải quyết thủ tục nhanh cho người khuyết tật; quan tâm bố trí riêng bàn khám bệnh…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng