Phát hiện thôi nhiễm chì trong cốc, đĩa giấy

Ngày 27/9/2013, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có văn bản số 740/VKNQG-QLCL báo cáo Cục An toàn thực phẩm kết quả giám sát một số sản phẩm đĩa giấy, cốc giấy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát hiện thôi nhiễm chì trong cốc, đĩa giấy

Phát hiện thôi nhiễm chì trong cốc, đĩa giấy - ảnh 1

Kết quả cụ thể như sau: Tổng số đã kiểm tra, lấy được 06 mẫu cốc giấy, đĩa giấy chứa đựng thực phẩm (04 mẫu sản xuất trong nước và 02 mẫu nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc) tại chợ Hôm, chợ Đồng Xuân và chợ Nguyễn Cao, thành phố Hà Nội.

- 6/6 mẫu đều không phát hiện các chất thôi nhiễm như Vinyl clorid, Caprolactam và tổng số chất bay hơi (Styren, Toluen, Ethylbenzen, Isopropylbenzen).

- 6/6 mẫu không phát hiện thôi nhiễm Cadimi; 4/6 mẫu phát hiện có thôi nhiễm Chì (1/2 mẫu có nguồn gốc từ Trung Quốc, 3/4 mẫu sản xuất trong nước, hàm lượng từ 0,36 - 0,45 µg/l) và 3/6 mẫu có thôi nhiễm Arsen (cả 3 mẫu được sản xuất trong nước, hàm lượng từ 0,35 - 0,81 µg/l) đều trong giới hạn cho phép đối với các chỉ tiêu kim loại nặng đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho thấy các mẫu đều bảo đảm an toàn theo quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Như vậy đối với các mẫu sản phẩm cốc giấy, đĩa giấy chứa đựng thực phẩm có nguồn gốc sản xuất hoặc nhập khẩu rõ ràng, đang được phép lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đều bảo đảm an toàn theo quy định.

Theo Cục An toàn thực phẩm

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng