Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới

TPO - Ngay cả hai ông hoàng trong nền công nghiệp túi xa xỉ là Chanel và Louis Vuition cũng cho ra mắt BST Túi đeo hông mùa thu đông 2016. Những chiếc túi nhỏ nhưng có võ, đeo quanh hông vừa năng động, lịch sự nhưng vẫn rất "chất".

Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 1
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 2
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 3
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 4
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 5
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 6
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 7
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 8
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 9
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 10
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 11
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 12
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 13
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 14
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 15
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 16
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 17
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 18
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 19
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 20
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 21
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 22
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 23
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 24
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 25
Rầm rộ trào lưu túi đeo hông trên toàn thế giới - ảnh 26

Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá