Tra cứu thông tin bảo hiểm chỉ với tin nhắn 1.000 đồng

Để giảm chi phí tra cứu thông tin về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp thêm đầu số tra cứu 8079.

Tra cứu thông tin bảo hiểm chỉ với tin nhắn 1.000 đồng

VTC

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng