Việc bàn giao sổ BHXH đã đạt 45% kế hoạch

TP - Tính đến ngày 18/10, cả nước đã bàn giao được 5.842.723 sổ BHXH cho NLĐ trên tổng số 13 triệu sổ BHXH phải bàn giao (không bao gồm khối lực lượng vũ trang), đạt khoảng 45%. Theo Ban Sổ - thẻ (BHXH Việt Nam), đây là con số rất đáng ghi nhận, bởi việc rà soát, đồng bộ dữ liệu trên sổ, đảm bảo đầy đủ các thông tin là một khối lượng công việc rất lớn.

Theo kế hoạch của BHXH Việt Nam, đến hết năm 2017, sẽ có khoảng 60% sổ BHXH được bàn giao cho NLĐ tự quản lý, tiến tới hoàn tất trong năm 2018. Ban Sổ - thẻ và BHXH các địa phương đang gấp rút hoàn thiện dữ liệu, đảm bảo mỗi cuốn sổ BHXH đến tay NLĐ sẽ cung cấp thông tin chính xác và minh bạch cả quá trình tham gia BHXH, giúp họ yên tâm và chủ động hơn trong việc tham gia và giám sát thực hiện chính sách.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng