Người ngoài hành tinh có thể chiếm Trái đất nhờ bản đồ NASA

Người ngoài hành tinh có thể chiếm Trái đất nhờ bản đồ NASA

Trong thời kỳ đầu mới khám phá vũ trụ, các nhà khoa học cho rằng ý tưởng hướng dẫn người ngoài hành tinh biết cách tìm đến Trái đất là tuyệt vời. Nhưng giờ đây, người đã gửi những tấm bản đồ vào vũ trụ lo ngại việc làm này có thể là một quyết định tai hại.

Khám phá