Phòng chống oan, sai trong tố tụng hình sự: Phải độc lập, tuân thủ 'suy đoán vô tội'

Phòng chống oan, sai trong tố tụng hình sự: Phải độc lập, tuân thủ 'suy đoán vô tội'

TP - Nhiều ý kiến cho rằng, muốn hạn chế oan, sai trong tố tụng hình sự cần tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc suy đoán vô tội. Ngoài ra, cơ quan hoặc người tiến hành tố tụng phải thật sự độc lập với nhau, độc lập với cấp trên, bỏ ngay tình trạng thủ trưởng “duyệt án”.