Hà Nội chỉ đạo tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy

Hà Nội chỉ đạo tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy

TPO - UBND TP Hà Nội có công văn 7187/UBND-TH gửi Giám đốc các sở ngành: Cảnh sát PCCC, Công an TP, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường kiểm tra an toàn về PCCC.

Khám phá