Người phụ nữ duy nhất trong Bộ chính trị Trung Quốc là ai?

Người phụ nữ duy nhất trong Bộ chính trị Trung Quốc là ai?

Việc chỉ có mặt trong danh sách 25 thành viên Bộ chính trị khóa 19 cho thấy, bà Tôn Xuân Lan chưa thể vượt qua rào cản lịch sử để trở thành người phụ nữ duy nhất có mặt trong Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc với 7 thành viên đầy quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Khám phá