Công bằng giáo dục bị đe dọa nghiêm trọng

Công bằng giáo dục bị đe dọa nghiêm trọng

TP -Tại Hội thảo “Vai trò điều tiết của Nhà nước trong việc đảm bảo chất lượng và công bằng giáo dục” diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21-12, các chuyên gia đến từ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ cho rằng, mục tiêu công bằng và chất lượng giáo dục đang bị đe dọa nghiêm trọng với hầu hết các quốc gia, từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển, dù có sự khác biệt về hệ thống giáo dục.

Khám phá