Nơi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều được hưởng lợi

Nơi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều được hưởng lợi

Việt Nam đang là một mảnh đất màu mỡ và nhiều tiềm năng để các trang thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, nằm trong xu hướng phát triển đó, một trang web thương mại điện tử đã được ra đời với tên gọi là Allunee.com để cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn, đồng thời giúp tăng thêm tính cạnh tranh ở mặt bằng chung các trang thương mại điện tử.

Khám phá