Điều ít biết về Bảo Ngậu ngoài đời thực của Người phán xử

Điều ít biết về Bảo Ngậu ngoài đời thực của Người phán xử

Bảo Anh vốn học về kinh tế nhưng duyên số lại đưa anh đến với công việc diễn xuất sau khi học khoá 2 lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm VFC - Đài Truyền hình Việt Nam. May mắn đến với anh khi nhận được khá nhiều lời mời tham gia phim, từ đó Bảo Anh mới nghĩ đến việc muốn gắn bó với nghiệp diễn.

Khám phá