Người giàu có sang không?

Người giàu có sang không?

TP - Sau 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 30 năm Ðổi Mới, nhiều vấn đề nảy sinh, nhiều hiện tượng cần được đánh giá và nghiêm túc kiến giải. Cuộc trò chuyện của chuyên gia Nguyễn Trần Bạt và nhà báo Xuân Ba ngõ hầu giúp bạn đọc thêm thông tin, thêm cách tiếp cận về những vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra.

Hỗ trợ nông dân sau vụ ngao chết hàng loạt ở Thanh Hóa

Hỗ trợ nông dân sau vụ ngao chết hàng loạt ở Thanh Hóa

TPO - Ngày 20/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có văn bản khẩn gửi các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa (có diện tích nuôi ngao bị chết từ tháng 12/2016- 1/2017) khẩn trương thống kê chính xác thiệt hại để ngành chức năng nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi khôi phục sản xuất.