Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Đội giá đầu tư gần 2,5 lần

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Đội giá đầu tư gần 2,5 lần

TP - Sau khi kiểm toán dự án xây dựng cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình giai đoạn 1, Kiểm toán Nhà nước kết luận: Công tác khảo sát khi lập dự án và lựa chọn phương án thiết kế chưa tối ưu, khiến dự án phải hai lần điều chỉnh với mức đầu tư tăng từ 3.734 tỷ đồng lên 8.974 tỷ đồng (tăng 2,5 lần).

Khám phá