Có được đổi mã quyền lợi hưởng BHYT?

Có được đổi mã quyền lợi hưởng BHYT?

TP - Bạn đọc Nguyễn Văn Đăng (Quảng Trị) hỏi: Giai đoạn 1980-1983 tôi có tham gia quân đội, sau đó chuyển ngành sang làm công chức ở cơ quan nhà nước tới nay. Hiện tôi tham gia Hội Cựu chiến binh của cơ quan, Hội Cựu chiến binh cấp trên cho biết có thể đổi mã thẻ BHYT từ mã 4 lên mã 2. Vậy trường hợp của tôi và một số anh em trong cơ quan như tôi có được đổi mã quyền lợi BHYT không?

Lương cơ sở tăng có phải tăng mức đóng BHXH?

Lương cơ sở tăng có phải tăng mức đóng BHXH?

TP - Bạn đọc Đặng Mai Lan (Đồng Nai) hỏi: Công ty ký hợp đồng lao động với mức lương là 100 triệu đồng, khi báo tăng tham gia BHXH cho người lao động doanh nghiệp báo lương tương ứng. Trong tờ rời do cơ quan BHXH gửi về công ty của người lao động có thể hiện cụ thể “cộng (+) mức lương 100 triệu đồng. Vậy mỗi khi lương tối thiểu vùng thay đổi, doanh nghiệp có cần phải báo tăng lại mức lương tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động không? Khi lương cơ sở thay đổi doanh nghiệp có phải báo lại các mứng đóng của người lao động không?

Những khoản phụ cấp nào tính vào lương đóng BHXH?

Những khoản phụ cấp nào tính vào lương đóng BHXH?

TP - Bạn đọc Phạm Văn Thắng (Cà Mau) hỏi: Tôi được biết, từ ngày 1/1/2016 tiền lương tháng đóng BHXH là "mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật". Vậy, trước thời điểm trên tiền lương tháng đóng BHXH đã bao gồm phụ cấp lương chưa hay nói cách khác phụ cấp lương có phải đóng BHXH không? Đối với công chức, viên chức mà có phụ cấp độc hại và phụ cấp chức vụ thì 2 khoản phụ cấp này có dùng tính vào lương đóng BHXH không?

Khám phá