Lấy ý kiến nhân dân về việc bỏ loa phường

Lấy ý kiến nhân dân về việc bỏ loa phường

TP - Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, Sở đã trao đổi với 30 quận, huyện, thị xã để triển khai việc đánh giá tổng thể hệ thống truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ lấy ý kiến nhân dân để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh.

Loa phường đã 'hoàn thành vai trò lịch sử'

Loa phường đã 'hoàn thành vai trò lịch sử'

TP - Mới đây trong Hội nghị Tổng kết năm của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu rà soát hệ thống loa phường, nếu không phù hợp thì loại bỏ. Đây là vấn đề đã được nói đến từ lâu nhưng là lần đầu tiên lãnh đạo thành phố trực tiếp đề cập. Chỉ đạo của Chủ tịch Chung đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.