Men Thiền

Men Thiền

TP - Gần mươi năm trước, có doanh nhân Lê Duy Hảo xuất hiện trong loạt phóng sự "Chuyện lên bờ xuống ruộng của một doanh nhân". Doanh nghiệp Sông Lô của Lê Duy Hảo bị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khi đó là ông Nguyễn Trường Tô can thiệp thô bạo. Công việc làm ăn bị đình đốn lâm vào nợ nần, phá sản. May mắn Tòa án khi đó đã phán quyết buộc UBND tỉnh phải đền bù cho doanh nghiệp số tiền nhiều chục tỷ đồng.

Khám phá