Dấu ấn của một hành trình

Dấu ấn của một hành trình

Quan điểm về thành công đã thay đổi nhiều trong thời đại ngày nay. Thành công không chỉ là sự thành đạt về công việc, giàu có hay địa vị, mà còn là lợi ích cao nhất được mang đến cho toàn cộng đồng. Đó chính cũng là cảm hứng để Hành Trình Không Ngừng Bước Tới với thông điệp: “Cùng Bước Tới, Càng Tiến Xa” được triển khai tại Việt Nam tháng 11-2011. Từ cột mốc này, một hành trình đã ra đời và không ngừng tiến bước…

Khám phá